Nyilatkozatok és szükséges dokumentumok

 

     3. számú melléklet - Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

     2. melléklet - Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

    Etika/hit- és erkölcstan nyilatkozat 

 

 

Ezen kívül szükséges:

·         óvodai vagy nevelési tanácsadói igazolás az iskola érettségről, melyen a gyerek oktatási azonosítója (11 jegyű szám)  szerepel

·         a gyermek személyi azonosításra szolgáló igazolvány/vagy a gyermek születési anyakönyvi kivonata

·       lakcímkártya gyermeké és a szülőé is

·         a gyermek TAJ száma

·         szülő személyazonosító igazolványa

·      megcímzett boríték

Köszönjük!