Tisztelt Szülők és kedves Diákok!

 
Iskolánk a Virányos Általános Iskola már 5 éve csatlakozott a Pont Velem Okos Programban
megjelenő „ VARÁZSOLJ MOSOLYT EGY TÁRSAD ARCÁRA” című felhívásra.
2017-ben 30 doboz,
2018-ban 98 doboz,
2019-ben 80 doboz,
2020-ban 97 doboz,
2021-ben 128 doboz ajándékot sikerült összegyűjtenünk.
Idén, 2022-ben is szeretnénk hozzájárulni a
szegényebb sorsú gyermekek karácsonyához.
A PontVelem Okos Program MosolyManók akciója során, az összegyűjtött ajándékokat a Máltai
Szeretetszolgálat a GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató segítségével juttatja el a rászoruló
gyermekek részére
A gyűjtésről szóló plakátot a bejárati ajtókon helyeztük el.
Kérem, ha módjukban áll idén is segítsünk közösen a rászoruló gyermekeknek.
Használt, de jó állapotú játékokat várunk, szépen becsomagolt cipősdobozban.
A csomagok maximális mérete: 50 X 50 X 50 cm méretűek lehetnek a küldemények (max. 50 cm
széles, max. 50 cm hosszú, max. 50 cm magas) Kizárólag postai feldolgozásra
alkalmas, ragasztószalaggal lezárt-leragasztott, sérülésmentes kartondobozban.
Kérünk, hogy NE tegyenek a dobozra masnit vagy szalagot!
Rá kell írni a dobozra, hogy milyen nemű és korú gyermeket kívánnak megajándékozni.
Az ajándékokat 2022 december 06.-ig várjuk.
Elhelyezés a porta előtti területen.
Fontos számunkra az önzetlen segítés érzésének kibontakoztatása és ezen örömérzés megismertetése a
gyerekekkel.
 
Kántor Ágnes
mb. intézményvezető
 

 


 


 

Koronavírus

Iskolánk intézkedési terve letölthető az alábbi linken keresztül.

Intézkedési terv: Házirend 1. számú melléklete (link)

 


Tájékoztató oldal a koronavírusról.

https://koronavirus.gov.hu/

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iskolánk alsó tagozatáról

A kisgyermekek életében nagy mérföldkő az iskolába való bekerülés. Az óvodából iskolába lépő gyermekek és szüleik is sokat várnak az iskolától. Mindannyian azt szeretnénk, ha minél több sikerélményük lenne, hiszen ez feltétele az eredményes munkának.

bővebben...

 

Iskolánk felső tagozatáról

5. és 6. osztályban a tudományos ismeretek megalapozása, a tudás iránti szeretet, érdeklődés felkeltése a feladatunk. Ekkor a gyermeket minden érdekli, meg akarnak ismerkedni a világgal, fel akarják fedezni, és birtokba akarják venni. Tudásszomjuknak örülni kell és mindent meg kell tenni, hogy megszeressék és becsüljék a tudást. Kisebb projekt munkákkal próbáljuk a kevésbé érdeklődők tudását is felkelteni.

u

 

bővebben...

Nyelvoktatásunkról

A Virányos egyik sajátossága a magas óraszámú nyelvoktatás. A 2008/2009-es tanévtől kezdve már 1. osztálytól tanulhatnak angol nyelvet a gyerekek.
Iskolánk kuriózuma a japán nyelv oktatása, szülői igény alapján megfelelő számú jelentkező esetén harmadik osztálytól lehetőség van ezen nyelv tanulására is. Rendszeresen közös programokat szervezünk a szomszédban működő japán iskolával, így tanulóink a nyelv mellett a japán kultúrával is közvetlen kapcsolatba kerülnek, megismerkednek vele. Kétévente csereutak keretében is bővíthetik ismereteiket gyerekeink.

Informatika

Az oktatás bontott csoportban történik. A program keretében szövegszerkesztést, táblázatkezelést tanulnak, rajzos programkészítéssel ismerkednek.
A kerületi versenyeken minden évben, az élmezőnyben végeznek tanulóink. Gyermekeink korszerűen felszerelt szaktantermekben dolgoznak, melyet folyamatosan fejlesztünk. A modern gépek mellett scannerünk, lézer- és színes tintasugaras nyomtatóink lehetővé teszik tanulóinknak igényes pályamunkák elkészítését. Géptermünkben ADSL vonalon Internet elérést is biztosítunk tanulóinknak. A tantárgy iránt érdeklődő diákjainknak délután szakkörök keretében van lehetőségük a tudásuk mélyítésére.

Újdonságként a 2006/2007 tanévtől kezdődően már a 4. osztálytól kezdve oktatunk informatikát.

Könyvtár

A tanítási órákra, versenyekre való felkészülést, a szabadidő hasznos eltöltését segíti az iskolai könyvtár.

A könyvár hangulatos olvasóteremmel, szabadpolcos raktárral mintegy 20.000 kötettel büszkélkedhet. Kézikönyvtárunkban lexikonok enciklopédiák, szótárak és különböző adattárak segítik a tanórára való felkészülést, a pályázatokon és versenyeken való jó szereplést. Kölcsönözhető állományunkban szépirodalmi és ismeretközlő művek, valamint időszaki kiadványok vannak. Egyre bővül médiatárunk is. A videofilmek a vallás-történet, a földrajz és az idegen nyelvek tanulásában segítenek. Hanglemezeink és kazettáink a zene és a magyar irodalom remekeit teszik még élvezhetőbbé tanulóink számára.

 

bővebben...

Tanulmányi versenyek, szakkörök, tanfolyamok

Tanulmányi eredményeinkre büszkék vagyunk, hisz tanulóink rendszeresen jól szerepelnek a kerületi, fővárosi versenyeken. Kiemelkedők több éven keresztül immár az angol, biológia, számítástechnika alsó tagozatos matematika, magyar nyelv és irodalom országos versenyeken elért eredményeink, melyek részben a tehetséges tanulóink, részben az őket tanító és felkészítő tanáraink munkáját dicsérik.
bővebben...

Továbbtanulás

Iskolánk továbbtanulási statisztikája szerint a 8. osztályosok 90 %-a tanul tovább gimnáziumban, 10 %-a szakközépiskolában.
Rendszeresen vesznek fel gyerekeket tőlünk speciális képzésű, országos beiskolázású osztályokba, kéttannyelvű és egyházi gimnáziumokba.

A diákönkormányzat

A diákönkormányzat havonta ülésezik. A megbeszélések célja a diákok érdekeinek védelme, az esetleges sérelmek orvoslása és szabadidős programok szervezése. Mindezekről folyamatosan tájékoztatjuk diákjainkat faliújságunkon és szórólapokon. Negyedévente iskolaújságot jelentetnek meg.

Sportéletünk

Az egészséges életmód, a sport megszerettetése érdekében sok programot szervez az iskola. A tantestület is, és a testnevelők testnevelési órán kihasználják a környék adta természeti lehetőségeket. Iskolánknak nagy udvara, sportpályája is van. A 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be a mindennapos délelőtti testnevelés órákat.

bővebben...

Kapcsolatunk a Zeneiskolával

Iskolánk nagy hangsúlyt helyez a zene megszerettetésére is. Évtizedek óta gyümölcsöző a kapcsolatunk a kerületi Zeneiskolával. Kihelyezett tagozatuk működik nálunk, melynek keretén belül zongora, cselló, hegedű, furulya, fuvola, gitár, szolfézs tanszakokra iratkozhatnak be tanulóink.

üö

üö